Tag: DMSpro

Nền tảng quản trị doanh nghiệp "đám mây" đến VN

TTO - Nền tảng quản trị doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng điện toán đám mây (cloud computing) Acumatica đã bắt đầu được triển khai tại Việt Nam.