Tag: Đinh Thanh Bình

Tiền đạo Đinh Thanh Bình không phải phẫu thuật tại Singapore

Kết quả thăm khám chấn thương tại Singapore sáng 6-12 cho thấy chấn thương của tiền đạo Đinh Thanh Bình không cần phải phẫu thuật.