Tag: Đỉnh Quế Quảng Nam

Săn mây, tắm gió mùa hạ trên đỉnh Quế Quảng Nam

Cao điểm mùa hạ cũng là thời gian đỉnh Quế, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đẹp nhất. Rừng già xếp tầng lớp dưới những khối mây có cảm giác như đất trời hòa làm một.