Tag: điều tra y tế f0

Cao điểm chống dịch ở TP.HCM: Phải nhanh & quyết liệt!

TTO - 100% F0 phải được điều tra trong vòng 1 giờ, F1 phải có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ, F2 và mẫu xét nghiệm ổ dịch phải có kết quả trong 24 giờ, những người tiếp xúc với F0 được phân loại mức độ nguy cơ để quyết định phương án xử lý...