Tag: điều hành hoạt động

Hiệu trưởng bị khởi tố, phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam

Ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch tỉnh - được giao điều hành Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.