Tag: điều chỉnh chợ

63 tỉ đồng sắp xếp lại chợ nổi 
Cái Răng

TTO - Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa thông qua đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”. Phương án được chọn là giữ nguyên hiện trạng, có sắp xếp, điều chỉnh lại chợ nổi này.