Tag: diethylene glycol

Thêm nhiều nước thu hồi siro ho của Johnson & Johnson

Động thái trên diễn ra sau khi Nigeria thông báo các xét nghiệm cho thấy trong lô siro ho do Johnson & Johnson sản xuất tại Nam Phi có nồng độ độc tính cao.