Tag: Điệnt hoại 5G

Việt Nam đã làm được điện thoại 5G

TTO - VinSmart trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G.