Tag: điểm thi ielts

Điểm IELTS của thí sinh Việt Nam ra sao so với các nước?

Dữ liệu thống kê của ban tổ chức kỳ thi IELTS trong năm 2022 cho thấy thành tích IELTS của Việt Nam hiện đang xếp thứ 23 trong số 40 quốc gia khảo sát.