Tag: Điểm mới của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019-DIFF 2019

Điểm mới của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019-DIFF 2019

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019-DIFF 2019 chủ đề 'Những dòng sông kể chuyện', diễn ra từ ngày 1/6/2019 đến hết ngày 6/7/2019.