Tag: dịch tiếng nói

Nói chuyện với người Nhật không cần biết tiếng Nhật

TTO - Công cụ dịch tiếng nói ngay tức thì theo thời gian thực Skype Translator trong ứng dụng Skype vừa bổ sung ngôn ngữ thứ 10 là tiếng Nhật.