Tag: Dịch gia cầm bùng phát mạnh tại Anh, đe dọa món ăn Giáng sinh truyền thống

Dịch gia cầm bùng phát mạnh tại Anh, đe dọa món ăn Giáng sinh truyền thống

Nước Anh đang phải đối phó với đợt dịch cúm gia cầm được cho là lớn nhất từ trước đến nay.