Tag: Địa điểm hoạt động

MSB chuyển địa điểm hoạt động Chi nhánh Cộng Hòa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 1643/HCM-TTr3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ngày 16-6-2022 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Cộng Hòa.

Mỹ gấp rút xây thêm căn cứ không quân ở Thái Bình Dương

TTO - Mỹ đang gấp rút xây dựng căn cứ không quân trên đảo Tinian ở Thái Bình Dương. Đây là giải pháp thay thế cho căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam trong trường hợp Andersen bị tấn công.

MSB chuyển địa điểm hoạt động và đổi tên Phòng giao dịch Quận 2

Căn cứ theo Công văn số 1355/HCM-TTr3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Nghị quyết số 24.11/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thông báo đổi địa điểm hoạt động và đổi tên Phòng giao dịch Quận 2.

MSB chuyển địa điểm hoạt động Chi nhánh Bình Dương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 377/BDU3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bình Dương ngày 04/04/2022 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động MSB Chi nhánh Bình Dương.