Tag: địa chỉ website

EVNNPC: Khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến nghị khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ điện, cấp điện mới từ lưới điện hạ áp nên đăng ký dịch vụ trực tuyến qua 7 hình thức.

TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận làm thủ tục cấp căn cước công dân qua mạng

Từ nay, người dân TP.Hồ Chí Minh có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân trực tuyến.

Hà Giang khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh

Ngày 8/11, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh.