Tag: Đi xe buýt có tiện không

‘Đi làm bằng xe buýt hằng ngày, tôi thấy ổn hơn đi xe máy’

“Nhiều người quan ngại sử dụng xe buýt làm phương tiện chính. Nhưng tôi thì không”, một độc giả chia sẻ.