Tag: đi học xa

Sinh viên 'người thành phố' đi học cũng trần ai

50 - 60km là quãng đường mà không ít sinh viên phải di chuyển mỗi ngày để đến trường dù các bạn đều có nhà ở TP.HCM.