Tag: di dời nhà trên kênh

25 dự án cải tạo, hồi sinh kênh rạch ở TP.HCM xếp hàng chờ vốn

TTO - 25 dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như cải tạo kênh Hy Vọng, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh vẫn chưa cân đối được nguồn vốn.