Tag: ĐH Pháp

Thay chủ quản Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội

TTO - Thay đổi cơ quan chủ quản nhưng không thay đổi mục tiêu xây dựng và phát triển, cơ chế hoạt động tự chủ đặc thù… của Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH).