Tag: Dẹp nạn xả rác

Dẹp nạn xả rác: Cần các biện pháp đồng bộ

Hành vi xả rác, tiểu tiện bừa bãi ở nơi công cộng, mặc dù bị đem ra phê phán liên tục ở tất cả các diễn đàn, vẫn là vấn nạn nhức nhối và là thách thức dai dẳng đối với xã hội, cộng đồng.