Tag: đèn plasma

Tạo ra đèn plasma bền nhất thế giới, không phải xài vài ngày rồi 'nghỉ'

Các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công kéo dài 'tuổi thọ' của đèn plasma từ vài trăm giờ thành nhiều năm.