Tag: đêm diễn của Taylor Swift ở Singapore

Bài viết của Hiền Trang sau khi xem đêm mở màn 2-3 của chuyến lưu diễn Eras Tour tại Singapore.