Tag: Delta Galil

Doanh nghiệp Israel đầu tư 13 triệu USD xây nhà máy dệt

TT - Nhà máy xây dựng tại xã Cát Trinh, trên diện tích 18.000m2, với tổng vốn đầu tư 13 triệu USD.