Tag: đề xuất táo bạo

Lắng nghe những đề xuất táo bạo

TTO - Cộng đồng doanh nhân đang háo hức khôi phục đời sống doanh nghiệp. Lắng nghe và đưa ra các quyết sách táo bạo, kịp thời không chỉ động viên mà còn tiếp sức cho doanh nhân khai thác mọi cơ hội đang xuất hiện sau đại dịch.