Thứ 4, ngày 5 tháng 10 năm 2022

Đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu

03/07/2009 08:16 GMT+7

TT(Hà Nội) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng giao các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình cải cách tiền lương và phù hợp với khả năng ngân sách.

Đồng thời trình Thủ tướng trong tháng 7-2009 với bốn nội dung: đề xuất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng; nghiên cứu chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong năm 2010; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội hằng tháng; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người có công, chú ý điều chỉnh mức trợ cấp cho người bị chất độc hóa học...

Phó thủ tướng thường trực đã kết luận việc nghiên cứu, cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công vào năm 2011, theo hướng đổi mới cách nghiên cứu để bảo đảm đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công lần này đạt được yêu cầu là tạo sự chuyển biến căn bản trong chính sách tiền lương hiện nay để tiền lương thật sự là động lực cho đầu tư phát triển con người. Bên cạnh đó có bước đột phá về cơ chế tạo nguồn, có sự phân biệt về tiền lương và thu nhập giữa các khu vực hành chính nhà nước và khu vực sự nghiệp; giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

V.V.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận