Tag: đề án 89

Đào tạo tiến sĩ bằng tiền ngân sách: Bên nào quản lý để đảm bảo tiến sĩ về nước?

TTO - Thông tư mới của Bộ Giáo dục - đào tạo quy định trách nhiệm cho những cơ sở giáo dục đại học quản lý chặt những giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng tiền ngân sách.

Đào tạo tiến sĩ bằng tiền ngân sách, làm thế nào để tiến sĩ về phục vụ đất nước?

TTO - Sau khi Đề án 911 không đạt được mục tiêu, Bộ GD-ĐT triển khai Đề án 89, đào tạo ở trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ hơn.