Tag: DBX707

Aston Martin DBX707 giá hơn 21,8 tỉ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đầu tiên nhận được Aston Martin DBX707 chính hãng tại Việt Nam.