Tag: đẩy vốn cuối năm

Ngân hàng tăng tốc đẩy vốn ra thị trường dịp cuối năm

Các ngân hàng đang tăng tốc đẩy vốn ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân mùa cuối năm.