Tag: Đất vàng thể thao

Đất vàng khó đến tay thể thao

TTCT - Ai cũng biết, cũng nói sức khỏe là vàng. Muốn dân khỏe thì phải đầu tư mạnh cho thể thao, có thật nhiều sân bãi tập luyện, nhiều nhà thi đấu để tổ chức các hoạt động thể thao nhằm kích thích tinh thần rèn luyện…