Tag: Đập nước Suối Vàng

Cù Lần, gợi dậy ký ức làng

TT - Chúng tôi phóng xe trực chỉ đường 722, ngang qua thung lũng Vàng, đập nước Suối Vàng, hồ Đankia... Hàng thông bên đường loang loáng vút qua.