Tag: Đào Trung Chính

Dân quan tâm nhiều đến thu hồi đất

Vấn đề đang được người dân góp ý nhiều nhất cho dự thảo Luật đất đai là các trường hợp thu hồi đất và cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chấn chỉnh tình trạng tùy tiện thu hồi đất đai

TT - Ông Đào Trung Chính - phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên - môi trường) - khẳng định việc sửa đổi Luật đất đai kỳ này sẽ tập trung chấn chỉnh tình trạng tùy tiện thu hồi đất, giải quyết thỏa đáng lợi ích của người dân có đất bị thu hồi.