Tag: đạo luật chi ngân sách

Thẩm phán Mỹ tuyên đạo luật chi ngân sách 1.700 tỉ đô vi hiến

Một thẩm phán liên bang ở Texas phán quyết đạo luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.700 tỉ USD đã được thông qua một cách vi hiến vào năm 2022.