Tag: đào đường dịp tết

Cận Tết lại đào đường thi công, chủ tịch tỉnh cũng bực mình

Chủ tịch tỉnh bực mình, người dân bức xúc khi cận Tết lại đào đường thi công, chủ đầu tư cũng không biết khi nào xong bởi phụ thuộc vào thời tiết.