Tag: danko

‘Sốt’ đất, dòng tiền chứng khoán chuyển qua bất động sản

Đầu năm 2021, bất động sản nhiều khu vực trong cả nước có dấu hiệu sôi động trở lại sau một năm trầm lắng do đại dịch Covid-19. Dòng vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán có dấu hiệu chuyển sang bất động sản để sinh lợi bền vững.