Tag: Đánh nhau tại lễ hội

Lại khẳng định "Lễ hội đền Gióng an toàn, trật tự nhất..."

TTO - “Huyện Sóc Sơn đã có báo cáo chính thức việc tổ chức lễ hội đền Gióng năm nay là an toàn và trật tự nhất trong các năm”.