Tag: dành nguồn lực

VietinBank cam kết dành nguồn lực tối đa cho phát triển bền vững

Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng MUFG để hợp tác thúc đẩy ESG và phát triển bền vững tại Việt Nam.