Tag: Đặng Minh Trường

Sun Group luôn đặt trách nhiệm đồng hành với sự phát triển của đất nước lên trên hết

Đó là chia sẻ giản dị của ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group - sau rất nhiều nghĩa cử cao đẹp của tập đoàn với đất nước và các địa phương thời gian qua.