Tag: đăng ký xe máy điện

Lúng túng với... xe máy điện

TT - Sau ba ngày, tính từ thời điểm thông tư số 15/2014/TT-BCA có hiệu lực thi hành (ngày 1-6), vẫn còn rất nhiều chủ sở hữu xe máy điện không biết phải làm sao để đăng ký xe.

Xe máy điện không đủ giấy tờ sẽ không được đăng ký

TTO - Một số phương tiện truyền thông đăng thông tin xe đạp điện phải đăng ký từ 1-6 là không chính xác. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định xe máy điện phải đăng ký, gắn biển số như mô tô, xe gắn máy.