Tag: đăng ký tuyển sinh lớp 1 trực tuyến

Tuyển sinh lớp 1 tại TP.HCM: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp sau đăng ký trực tuyến

Ngày 9-7, nhiều quận huyện tại TP.HCM cho biết đã bắt đầu nhận hồ sơ trực tiếp.