​Đăng ký lịch làm việc với Thường trực UBND TP.HCM qua mạng

26/02/2015 00:10 GMT+7

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo về sử dụng phần mềm lịch công tác của Thường trực UBND thành phố.

Theo đó, các cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng UBND TP.HCM, lãnh đạo các quận, huyện, sở ngành, các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các công ty nhà nước TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn thành phố trừ các lịch làm việc có yêu cầu mật, phải tham gia sử dụng phần mềm lịch công tác của Thường trực UBND TP.HCM.

Sau khi truy cập vào hệ thống qua địa chỉ https://ubnd.tphcm.gov.vn, các đơn vị có thể đăng ký lịch làm việc với Thường trực UBND TP.HCM bằng chức năng “Đăng ký lịch”.

DrmG9K7c.jpg

Khi có đăng ký lịch công tác từ các đơn vị, lãnh đạo UBND TP.HCM được đăng ký hoặc thư ký phụ trách được ủy quyền sẽ nhận được thư điện tử thông báo từ hệ thống để xem xét và duyệt lịch.

Đơn vị, cá nhân đăng ký lịch có thể theo dõi lịch đăng ký của mình được duyệt hay chưa thông qua chức năng “lịch chính thức” của phần mềm.

Thư mời họp sẽ được soạn thảo và gửi đi thông qua chức năng “Thư mời họp” của phần mềm.

Thời gian áp dụng hệ thống từ ngày 1-3-2015.

Nguồn: UBND TP.HCM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận