Tag: Đăng hình giết thú rừng lên facebook

Đăng hình xác thú rừng lên facebook, kiểm lâm Thái bị sa thải

TTO - Một nhân viên của Cục kiểm lâm hoàng gia Thái Lan đã bị sa thải vì đăng lên facebook hình ảnh nhiều xác thú rừng.