Tag: DANANG Smart City

Du khách đến Đà Nẵng nếu là F0 được nhận giấy chứng nhận trực tuyến

TTO - Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Đà Nẵng nhưng mắc COVID-19, thành phố triển khai ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe online và cấp các chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trực tuyến.