Tag: dân nộp tiền đất trả nợ cho nhà nước không được

Dân nộp tiền trả nợ, cơ quan nhà nước 'đẩy đưa' không nhận

Người dân ở TP Nha Trang bị thu hồi đất, ghi nợ trên sổ đỏ đất tái định cư, nay xin nộp tiền trả nợ cho Nhà nước. Nhưng các cơ quan ở tỉnh Khánh Hòa “chuyền nhau”, không hẹn ngày giải quyết cho dân.