Tag: đàm phán giá điện

5 nhà máy điện mặt trời được hòa lưới

Đã có 5 nhà máy điện mặt trời trong số các dự án điện tái tạo chuyển tiếp vận hành thương mại (COD), bán điện với mức giá tạm bằng 50% giá trần.

2 nhà máy điện gió được duyệt giá mua điện tạm thời

EVN cho biết đã duyệt giá mua điện tạm thời cho nhà máy điện gió Nam Bình 1 và điện gió Viên An, còn nhiều dự án vẫn chưa hoàn tất khâu đàm phán.