Tag: đâm cha

Bênh mẹ, con dùng kéo đâm chết cha ruột

TTO - Khi thấy cha và mẹ cãi nhau, Nam bênh mẹ cãi cha, bị cha đá vào bụng, Nam đã cầm kéo đâm cha mình nhiều nhát.

Vào Chợ Lớn tìm "chà thỏi"

TTCT - Nói đến điểm tâm, người Sài Gòn nghĩ ngay đến những tiệm nước của người Hoa, tiếng Quảng Đông gọi là “chà thỏi”. Ngoài khu chợ cũ quận 1, nơi tập trung nhiều tiệm nước nhất chính là khu vực Chợ Lớn.