Tag: Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Hậu duệ đời thứ 31 vua Lý Thái Tổ tiếp tục làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

TTO - Ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ - tiếp tục nhận quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ thứ 2 vào chiều 16-12.