Tag: Đại sứ David Shear

Một câu chuyện thành công

TT - Tôi sẽ có mặt tại thủ đô Washington để dự cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày 25-7.