Tag: Đại sứ Anh Iain Frew

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ đăng quang của Vua Anh Charles III

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ đăng quang của Vua Anh Charles III từ ngày 4 đến ngày 6-5.

Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam hưởng lợi gì?

Anh hoàn tất đàm phán CPTPP và gia nhập vào cuối năm 2023 được những người ủng hộ Brexit xem như một chiến thắng quan trọng.

Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam giúp gia nhập CPTPP

Việt Nam là nước chủ nhà vòng đàm phán cuối cùng giữa Anh và các nước CPTPP. Vòng đàm phán kết thúc thành công, mở ra con đường để Anh trở thành thành viên chính thức của khối.