Tag: đại lý thu đổi ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo mua bán ngoại tệ 'đúng nơi đúng chỗ'

Người dân mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng, không mua bán ở thị trường tự do, trái với quy định và tiềm ẩn nhiều rủi ro.