Tag: Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân

'Tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán'

TTO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về phẩm chất, lối sống, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý.