Tag: Đại hội Hội Nông dân TP.HCM

Cùng nông dân làm ăn, thoát nghèo

Nhiều nhà nông đã thoát nghèo, từng bước làm giàu trong công trình làm điểm "10 chi hội không còn hộ hội viên nghèo" thời gian qua.